Skip to content
zeta

zeta

Zeta is an IRC bot written in Ruby using the Cinch IRC Framework.